Analiza konkurencji w działaniach marketingowych

16 marca 2023

Analiza konkurencji to nic innego, jak zebranie i analiza informacji na temat innych firm oferujących takie same lub podobne usługi. Samo badanie rynku może obejmować przyjęty model biznesowy, grupę docelową, oferty, działania marketingowe, określenie mocnych i słabych stron. Dobrze przygotowania analiza konkurencji to dobrze przygotowana, skuteczna strategia marketingowa. 

Dobra analiza konkurencji pozwala np. lepiej kierować komunikacją marki i produktu, lepiej zrozumieć potencjalnych klientów i ich potrzeby, czy odkryć jakimi kanałami i z pomocą jakich narzędzi konkurencja komunikuje się z klientami. Dzięki analizie konkurencji można określić luki w komunikacji „przeciwników” i starać się je „zapełnić” przedstawiając odpowiednio swój produkt lub usługę, podkreślając ich unikalne wyróżniki, czy przekazywane wartości. Wskazuje ona także na słabe strony w naszej firmie i pomaga szybko je naprawić.

Kiedy należy wykonać analizę konkurencji? Najlepiej raz na jakiś czas, a już na pewno przed wprowadzeniem firmy, produktu lub usługi na rynek. Zaleca się także przeprowadzić takie badanie, gdy firma planuje ekspansję na inne rynki, czy poszerzenie horyzontów działalności.

Analiza konkurencji to także pierwszy krok przy opracowaniu strategii marketingowej i działań reklamowych dla naszych klientów. Sprawdzimy jak wypada Twoja firma na tle konkurencji i przedstawimy dalszą strategię działania. Zainteresowany?

Chcesz o nim porozmawiać? Napisz:

 

Zadzwoń:

 

Marketing

Inwestycji
deweloperskiej

Marketing

Twojej
firmy