PGE - Europen Economic Congress

Key Visual i przygotowanie nośników reklamowych dla marki PGE z okazji VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.